Кредити


Решението човек да изтегли ипотечен кредит се взема трудно и това е обяснимо с оглед на факта, че кредитополучателят поема дългосрочен паричен ангажимент срещу ипотека на недвижим имот, без да има гаранция за финансовата си стабилност в дългосрочен план. Ние разбираме напълно притесненията на своите клиенти и желаем техните решения да бъдат правилни и добре обмислени.

Ипотечните кредити биват различни видове в зависимост от своята цел: за закупуване на жилищен имот, за строителство, ремонт и реконструкция, за текущи нужди и др. Общото при всички тях е, че за обезпечение по кредита служи недвижим имот, независимо дали той ще се закупува със заеманите средства или вече се притежава от кредитоискателя. Важно е да се отбележи, че кредит може да се получи и срещу обезпечение – недвижим имот, притежание на трето лице, например роднина на кредитоискателя.

В зависимост от възможността Кредитоискателят да докаже документално своите доходи, ипотечните кредити биват разделяни на такива с доказан и без доказан доход. Това разбира се предопределя и разликата в цената на кредита и в процента, който се финансира от пазарната стойност на имота. Лихвените проценти при кредити с доказани доходи се предлагат на нива приблизително два пъти по-ниски от тези без доказан доход. Същевременно при удостоверяване на получаваните доходи някои банки могат да финансират до 90% от пазарната стойност на обезпечението, докато при недостатъчна кредитоспособност кредитът е в размер от 60% до 80% от стойността на имота.

Решение за избор на Банка

С основна тежест е решението за избор на финансираща институция и подходящ кредитен продукт. Този избор не е никак лесен с оглед на факта, че понастоящем на финансовия пазар, вследствие ожесточената конкуренция между кредитните институции, се предлагат многобройни вариации на кредитни продукти. Клиентите непрекъснато са “атакувани” с все по-примамливи оферти за финансиране, създаващи усещането, че едва ли не банката предлага почти безлихвен кредит. Това обаче съвсем не е така. Множество са факторите, влияещи върху крайната цена на даден кредит и в повечето случаи на потенциалния клиент не се предлага достатъчно информация за тях от страна на финансовата институция. С особена сила това важи за сегмента на ипотечното кредитиране, където върху оскъпяването на кредитния продукт влияние оказват множество различни видове такси, комисионни и задължително изисквани застраховки. Широко се използват и различни по своя характер промоционални планове с възможност за гратисен период. Това поражда необходимостта от трета, независима страна, която безпристрастно да информира потенциалния кредитоискател за всички параметри, формиращи цената на кредита и да подбере за него най-подходящия.

Важно е да намерите подходящия дом и кредит, които да съвпадат с вашия план или бюджет. Ипотеките се използват от инвеститори, които желаят да осъществят покупка на недвижим имот с голяма стойност без да заплащат цялата стойност на покупката на момента или от отделни хора с ограничени финансови възможности. С достъпни ниско лихвени ипотеки, придобиването на дом е не само голямо основание за гордост, но ви дава и възможност да генерирате доходи от наем и печлба от покачване на цената или може да ви даде възможност за значително спестяване от данъци. Българските ипотеки без такси от кредитора са достъпни за почти всички апартаменти предлагани от Недев ЕООД.

Предимствата да ползвате услугите на Експерти по Жилищните Ипотеки на Недев ЕООД биха били:

Увеличете вашето портфолио от недвижими имоти.

Защо не помислите дали да не използвате вашия капитал за да увеличите вашето портфолио от недвижими имоти като купите няколко апартамента вместо един? Като инвеститор Вие трябва да вземете предвид факта че можете да спечелите пари от инвестицията си не само от увеличение на цената, но и от отдаването й под наем. Търсенето на имоти под наем е голямо, което обуславя големия потенциал за получаване на високи приходи. Капиталовите постъпления и доходите от отдаване под наем най-вероятно ще надвишат сумата, която ви е нужна за финансиране на инвестиционния имот.

Реализиране на печлба чрез алтернативно използване на вашите пари

Ако изберете да спестите своите пари и да използвате ипотека, бихте имали алтернативата да инвестирате парите в бизнес, което да ви донесе много по-голяма възвръщаемост от лихвения процент по ипотеката.

Увеличаване на Вашата сигурност

Банката прави проучване на имота за да се увери че той дава подходяща гаранция за заема.

Лесна процедура, гъвкавост и персонално обслужване

Недев ЕООД специализира в пълно обслужване и гарантирана защита на интересите на нашите клиенти. Експертите и адвокатите на Недев се занимават с цялата административна и правна документация от ваше име абсолютно безплатно. Вие можете да кандидатствате преди да сте избрали имот за да може ние да Ви дадем принципно одобрение. Вие можете да организирате всичко от Вашия дом по телефона, пощата или чрез email.

Използване на комплексната услуга на Недев

Нашите консултанти дават напътствия през целия процес на търсене на точния имот и работят за да удовлетворят изискванията на клиентите. Същият екип ще направи всичко възможно да намери най-приемливите условия за да получите ипотека, извършва проучване на паричния пазар, организира счетоводството, осигурява правни услуги, поддръжка, управление, ремонт, обзавеждане, строителство и препродажба на имота.

Примерен списък на необходмите документи

  • Копие от паспорта на заемоискателя
  • Кредитен отчет за задлъжнялостта на потребителя – кредитни карти, овърдрафт, задължения по лизинг за последните 12 месеца
  • Кредитен отчет за ипотечни задължения за последните 12 месеца
  • Извлечение от основната банкова сметка за последните 12 месеца
  • Копие от трудов договор
  • Удостоверение за платени данъци и липса на други задължения към държавата, издадени от регионалния данъчен отдел
  • Последната служебна бележка за получено възнаграждение от работодател

Бързо търсене:

Населено място:

Район:

Под район:
Тип имот:

EUR

EUR

Продава Наем
Разширено търсене

+ Публикувай обява