За Продавача

Уважаеми клиенти, препоръчваме Ви да изберете нашата агенция, на която да възложите задачата да Ви продаде имота. Това ще Ви спести средства за скъпата реклама, време и неудобства при осъществяване на контакти с повече брокери и водене на поръчката от няколко посредника.

1. След приемането на офертата Ви наш брокер-консултант ще посети имота.

2. Добре е предварително да приведете имота в търговски вид с цел заснемането му и изготвянето на добра реклама.

3. Следва сключването на договор за продажба на имота, което е задължително и гарантира защитата на интересите на нашите клиенти. Регламентират се задълженията на "Недев" ЕООД и Вашите задължения при продажбата. Тук е моментът Вашият брокер да Ви даде точна оценка за имота и с негова помощ да определите цената му, както и да запознаете консултанта с всички подробности около собствеността на имота.

4. След подписването на договора за възлагане на продажба, Вашият брокер изготвя оферта, която се качва във фирмения уеб сайт и всички подходящи масмедии,  в които рекламира фирмата.

5.   Брокерът прави подбор на подходящите купувачи и насрочва огледи, за които предварително Ви уведомява. Огледите на имота могат да бъдат осъществявани с или без присъствието Ви. Дори ако имотът е свободен, може да оставите ключ при Вашия консултант, за да не Ви безпокои излишно. Това зависи от конкретните възможности и договорки между Вас.

6. При условие, че клиент се е спрял на Вашия имот и иска да го закупи, следва да внесе в агенцията гаранционен депозит, с който гарантира интереса си за закупуване на имота. Успоредно с това може да постави и условие по сделката, като сваляне на цена, начин на плащане, срок за заплащане на пълната продажна цена за имота. С предоставянето на такъв депозит и след информирането Ви за това, Вашият брокер-консултант спира имота от продажба докато се уточнят условията по сделката. След финализиране на преговорите, следва подписването на предварителен договор за покупко-продажба на имота.

7. Насрочва се ден и час. Предварително преди насрочената дата трябва да предоставите на агенцията всичките си документи, с които се удостоверявате собствеността за имота си. Договорът се сключва на основание чл. 19 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), изготвя се и се подписва в присъствието на мениджъра на офиса, брокера, представляващ продавача и купувача. С подписването на предварителния договор купувачът ще Ви заплати капаро, задатък в размер на 10 % от общата продажна цена за имота. Двете страни се споразумявате при договорена продажна цена и в определен срок да се явите пред Нотариус за сключване на окончателен договор (нотариален акт) за покупко-продажбата на имота. Остатъкът до пълната продажна цена ще Ви бъде платен в деня, насрочен за подписване на окончателен договор пред нотариус. При вариант на закупуването на жилището с банков кредит, остатъкът до пълната продажна цена ще Ви бъде платен директно от банката- кредитор, отпускаща кредита на купувача. В деня на подписването на предварителния договор продавачът заплаща и договореното възнаграждение - „комисионна”  на „Недев” ЕООД.

8. Възнаграждението се заплаща на агенция „Недев” ЕООД за извършената посредническа услуга, в която се включва и юридическото обслужване на сделката. Задълженията на посредническата агенция приключват в момента на предването на владението на имота на новия собственик. Предаването на владението върху продавания имот се извършва в деня на прехвърлянето на собствеността, освен ако няма друга договорка между страните, подробно записана още в предварителния договор. Допълнително агенцията предлага на продавача съдействие при отписването на продадения имот в Данъчна служба, а на купувача - съдействие при декларирането на новозакупения имот в Данъчна служба, АГКК, смяна на партидите във ВиК и Електроразпределение.

9. Разходите по подготовката и сключването на окончателния договор (нотариални и държавни такси) са за сметка на Купувача.

10. Разходите по набавянето на всички изискващи се от закона документи, необходими за  сключването на окончателния договор пред Нотариус се набавят от Продавача на имота и са за негова сметка.

 


Бързо търсене:

Населено място:

Район:

Под район:
Тип имот:

EUR

EUR

Продава Наем
Разширено търсене

+ Публикувай обява