За Купувача

Уважаеми клиенти, препоръчваме Ви да изберете нашата агенция, на която да възложите задачата да Ви намери желания имот. Това ще Ви спести средства, време и неудобства при осъществяване на контакти с повече брокери и водене на поръчката от няколко посредника.

1.   При насрочената среща обяснете подробно всички изисквания, които имате относно желания имот, без да премълчавате подробности. Споделете целта на закупуване. Определете максималната цена, която бихте заплатили за търсения имот.

2.  Сключете договор за поръчка, с който гарантираме интересите Ви и регламентираме задълженията си към Вас.

3.   Поискайте огледи за избраните от Вас имоти. Подписвайте протокол за всеки проведен оглед. Така във всеки един момент Вие и Вашият брокер ще знаете на кои имоти и кога сте провели огледи.

4.   След всеки оглед обсъждайте обстойно с Вашия брокер впечатленията си от видяните имоти.

5.  Когато се спрете на определен имот, незабавно уведомете Вашия брокер, консултирайте се за цената и условията, които смятате да предложите на продавача при покупката. Не е необходимо да поемате инициативата за водене на преговорите с продавача на имота. Това често води до негативен резултат. Доверете се на опита и професионализма на Вашия брокер-консултант.

6.  При условие, че вече сте избрали имот и искате да го закупите, трябва да внесете в агенцията гаранционен депозит, с който гарантирате интереса си за закупуване на имота. Успоредно с това може да поставите и условие по сделката, като сваляне на цена, начин на плащане, срок за заплащане на пълната продажна цена. С предоставянето на такъв депозит, избраният от Вас имот се сваля от продажба. Депозира се за определен период, през който агенция "Недев" започва да води преговори с продавача на имота, за постигане на желаните от Вас параметри по сделката. След постигане на желаните параметри, следва подписването на предварителен договор за покупко-продажба на имота.

7.   При условие, че продавачът приема Вашето предложение по сделката, агенция „Недев” организира сключването на предварителен договор за покупко-продажба. Договорът се сключва на основание чл. 19 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), изготвя се и се сключва в присъствието на мениджъра на офиса, брокера, представляващ продавача и купувача. С подписването на предварителния договор Вие заплащате на продавача капаро, задатък в размер на 10 % от общата продажна цена за имота, като двете страни се споразумявате при договорена продажна цена и в определен срок да се явите пред Нотариус за сключване на окончателен договор (нотариален акт) за покупко-продажбата на имота. В деня на подписването на предварителния договор Вие заплащате и договореното възнаграждение - „комисионна”  на агенция „Недев” ЕООД

8.  Възнаграждението се заплаща на агенция „Недев” ЕООД за извършената посредническа услуга, в която се включва и юридическото обслужване на сделката. Задълженията на посредническата агенция приключват в момента, в който Ви се предаде владението на имота.

9.  Допълнително предлагаме на купувача и съдействие при декларирането на новозакупения имот в Данъчна служба, в Агенция по геодезия, картография и кадастър, при смяна на партидите във ВиК и Електроразпределение, а на продавача съдействие при отписването на продадения имот в Данъчна служба.

10. Разходите по подготовката и сключването на окончателния договор (нотариални и държавни такси) са за сметка на Купувача.

11. Разходите по набавянето на всички изискващи се от закона документи, необходими за сключването на окончателния договор пред Нотариус, се набавят от Продавача на имота и са за негова сметка.

 


Бързо търсене:

Населено място:

Район:

Под район:
Тип имот:

EUR

EUR

Продава Наем
Разширено търсене

+ Публикувай обява