За Комисионната

Каква комисионна взема фирмата ни за извършена посредническа услуга ?

Обичайната комисионна е 3% от стойността на сделката (цената на имота). Естествено може да се договори и друга комисионна, според случая, по-голяма или по-малка.

Комисионната се заплаща от продавача, от купувача или от двамата?

Ако двете страни „продавач” и „купувач” се обслужват от една агенция, тя взема комисион и от двете страни. От продавача за това,че имотът му е бил продаден, а от купувача за това, че му е намерен подходящ имот и за последващото обслужване до нотариалното изповядване и предаване на владението върху имота на новия собственик. Ако всяка от страните по сделката  е представена от друга  агенция, то естествено купувачът и продавачът заплащат на тази, която ги обслужва.

Кога се плаща комисионното възнаграждение?

Комисионното възнаграждение се плаща в момента на подписване на предварителния договор за покупко-продажба на имота, а при липса на такъв - преди нотариалното изповядване на сделката.

Какъв документ се издава срещу получената сума?

За получената комисионна се издава фактура от агенцията за недвижими имоти.  

Какво включва посредническата услуга?

1.   Ако сте купувач, от Вас се иска само да харесате имота и всичко останало е наша грижа.

2.   Ако сте продавач, от Вас се иска да докажете собствеността си върху имота (с нотариален акт или друг документ), да осигурите достъп до него и всичко останало е наша грижа.

3.   Ние консултираме клиентите си, относно пазара на недвижимите имоти.

4.   Подбираме конкретни оферти при търсене на недвижим имот според заданието на клиента.

5.   Организираме и провеждаме огледи.

6.   Водим преговори за постигане на реалната цена за имота.

7. Извършваме обстойна проверка на избрания от Вас имот, включително и в Служба по вписвания.

8.   Сключваме предварителен или договор за наем със съответните задължителни клаузи.

9.  Оказваме пълно съдействие при отпускане на банков кредит и набавянето на всички изискващи се от закона документи, необходими за нотариалното прехвърляне на имота пред Нотариус.

10.  Организираме сключването на окончателен договор (нотариален акт) пред Нотариус. Задължително присъстваме при подписването на окончателен договор (нотариален акт) пред Нотариус.

11.  Организираме предаването на имота на новия собственик в деня на прехвърлянето на собствеността, освен ако няма друга договорка между страните, подробно записана още в предварителния договор

12.  Агенцията предлага на продавача съдействие при отписването на продадения имот в Данъчна служба, а на купувача съдействие при декларирането на новозакупения имот в Данъчна служба, Агенция по геодезия, картография и кадастър, смяна на партидите във ВиК и Електроразпределение.

 


Бързо търсене:

Населено място:

Район:

Под район:
Тип имот:

EUR

EUR

Продава Наем
Разширено търсене

+ Публикувай обява